RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SONICTECH Ultrasonics Sp. z o.o. Sp.k. zarejestrowana pod adresem Wrocki 1, 87-423 Wrocki, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b  RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy/zamówienia/projektu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów, zleceń, sprzedaży, dostawy.
 3. Państwa dane będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy/współpracy z firmą SONICTECH Ultrasonics, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę SONICTECH Ultrasonics.
 5. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy również zobligowani udostępnić Państwa dane właściwym organom państwowym.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający w celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail:

Potrzebujesz pomocy?

Już wiesz, że możesz na nas liczyć

Polska centralna i północna

+48 601 900 248

Polska południowa

+48 601 995 360

potrzebujesz szerszych informacji, pomocy przy inwestycji nowej linii produkcyjnej?

Nie boimy się pytań.
Porozmawiajmy.

Satysfakcja naszego Klienta ma
ogromne znaczenie.

SONICTECH ULTRASONICS
©2019 SONICTECH, all right reserved
made by: aidia multimedia

Biuro Warszawa

ul. Mokra 3c
05-092 Kiełpin k/W-wy
tel.: +48 22 213 91 61
kom.: +48 601 213 409
fax: +48 22 201 34 16

Biuro Wrocław

ul. Parafialna 21
52-233 Wrocław
tel.: +48 71 735 18 58
kom.: +48 601 995 360

UWAGA! Strona internetowa SONICTECH Ultrasonics wykorzystuje pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Klauzula informacyjna - szczegóły

Akceptuję